Lukiokoulutuksen haasteista

Kansanedustaja, Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajan, Sari Sarkomaan ajatuksia lukiokoulutuksen haasteista valtakunnallisilla lukiopäivillä marraskuussa 2011
Susannen muistiinpanoja luennolta 3.11.2011

– lukiokoulutusta kehitettävä omana koulutusmuotonaan, samoin yo-tutkintoa ja ammttitutkintoa
– lukioita ja ammattikouluja ei pidä yhdistää, eli yhteistutkintoa ei ole suunnitteilla (= yhteinen yo- ja ammattitutkinto)
– lukioiden ja yliopistojen yhteistyötä tulisi tiivistää
– koearvosanojen on oltava paremmin yhteismitallisia
– lukion tehtävänä on edelleen antaa akateemiset valmiudet

Lukion ops uudistetaan heti peruskoulun opsin jälkeen
– tavoitteena aikaisempaa syvällisemmät tietojen omaksuminen
– tvt:tä edistettävä kaikissa lukioissa, panostettava opettajien täydennyskoulutukseen
– tvt yo-kokeessa merkitsee kokeen laadintaa, kokeen tekoa ja sen arviointia

Kuntauudistus
Laadukas lukiokoulutus on turvattava. Samoin tulee koota lukiokoulutukselle yhteinen järjestäjäverkko.
– lukio halutaan turvata pienissä kunnissa. Kun lukio loppuu, eivät pätevät opettajat jää enää välttämättä edes yläasteelle opetustöihin.
– voidaan perustaa sivulukioita, on turvattava laadukas etäopetus
–  tuloksellisuusrahoitus myös lukioille. Kriteereinä opintojen keskeyttämisen vähentäminen, menestys opinnoissa. Laatukriteerit on laadittava huolella.
– opettajan työn houkuttelevuutta on lisättävä
– opettajille on turvattava lisäkoulutus. Työnantajalla on velvollisuus tarjota ja opettajan velvollisuus on kouluttautua.

Yksityöskohtaisemmat muistiinpanot löydät Moodlesta, Opettajainhuoneen ilmoitustaululta. 😉

Mainokset

Hankkeen aloitus

Hankkeen esittely opettajakunnalle 15.8.2011

Käsittelimme aamulla opettajankokouksessa hankettamme Tvt osaksi opetuksen arkea (hankkeen esittely). Opettajankokous nosti esiin monia hyviä nimiehdotuksia. Äänestyksen ja sitä seuranneen keskustelun jälkeen muovautui hankkeen blogin nimeksi Hyberhyppy – TVT:llä tuloksiin. Takapajulasta me emme suinkaan tule, koska koulussamme on jo muutama innokas tvt-strategoiden käyttäjä ja hyödyntäjä. Jotta tämä mielenkiintoinen maailma ei jäisi vain heidän tietoonsa, käynnistämmekin hankkeen, jossa jokaisen ajatus on kokonaisuuden kannalta tärkeä. Jokainen idea tai sen poikanen on kuuntelun arvoinen. Esiintulleita ideoita voi jokainen sitten luovasti muokata ja soveltaa tilanteen ja omien tarpeiden mukaan.

Aineryhmät saivat ensimmäisen tehtävän, joka tulee palauttaa perjantaihin 19.8. mennessä. Aineryhmät pohtivat keskenään seuraavia kysymyksiä:

1) Miten onnistumme hankkeessa eli mitä se edellyttää meiltä aineryhmänä/yksilöinä?
2) Miten hanke voi hyödyntää omaa oppiainetta?
3) Mitkä kurssit tulevat nyt työn alle kun ajatellaan 1. vuosikurssia?
4) Millaista apua tarvitaan? Löytyykö aineryhmästä jo valmiiksi opastajaa?
5) Milloin aineryhmä kokoontuu pohtimaan ja tekemään yhdessä?
6) Millaisia porkkanoita kaivataan ja tarvitaan?

Jään mielenkiinnolla odottamaan kyselyn tuloksia. Teen koonnin tuloksista tänne blogiin. Intoa, iloa ja mukavia hetkiä ensimmäiselle kouluviikolle toivotteleepi Susanne.