Ohjausryhmän kokous 7.2.2012

1 Vierailevat luennoitsijat
Vierailun järjestävä opettaja huolehtii siitä, että atk-tuella on tiedossa etukäteen ne ”tekniset hienosäädöt”, joita esityksessä tarvitaan. Opo sai kiitosta aktiivisuudestaan! 😉

2 Laitehankinnat
Ohjausryhmä odottaa vielä opettajakunnalta toiveita laitehankintojen suhteen. Hankinnoista päätetään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 21.2.

3 Jakson tvt-toiminta
Tällä jaksolla kiinnitetään erityisesti huomiota henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opettajia kannustetaan sopimaan ohjausaikoja heidän omien tarpeittensa mukaan. Opettajia kannustetaan myös vaihtamaan kokemuksia ja käytäntöjä. Turhat kurssit siivotaan pois Moodlesta ja opettajakunnan esittely lukion kotisivuilla päivitetään ajanmukaiseksi.

Mainokset

Ohjausryhmän kokous 30.11.

Ohjausryhmä päätti jo alkusyksystä jakaa kannusteena teatterilippuja Kemin kaupunginteatteriin. Olemme pohtineet kriteerejä pitkin syksyä ja päätimme kokouksessa jakaa lippuja seuraavin kriteerein:
– ensimmäiseksi teatterilipun saavat henkilöt, jotka ovat rohkeasti ottaneet Moodlen työkäyttöönsä esim. laatien itsenäisen kurssin tai
laatimalla ja korjaamalla reaaliaineen esseen Moodlessa. Lipun saa, kun opettaja on esitellyt tekemänsä työn yhdelle ohjausryhmän jäsenistä.
– toisena ryhmänä haluamme muistaa Moodlen pitkäaikaisia käyttäjiä, jotka työtunteja laskematta ovat laatineet materiaalia Moodleen
– kolmannen ryhmän muodostavat ”Uudet alkuun päässeet”, jotka rohkeasti ovat ottamassa Moodlea käyttöönsä
– neljäntenä ryhmänä haluamme muistaa kollegoja, jotka laittavat materiaaliaan pyyteettömästi yhteiselle alustalle kaikkien käyttöön
– viidentenä ryhmänä haluamme palkita matikistit rohkeasta Moodlen käytön syventämisestä

Ohjausryhmä määritteli myös lukiomme tiedotuskanavat ja niiden vastuuhenkilöt:
– opettajanhuoneen valkoinen ilmoitustaulu: vastuussa koko henkilökunta

Sähköinen tiedotus:
Moodlessa oleva opettajainhuoneen ilmoitustaulu: kanslia huolehtii kokousten asiakirjoista jne.
Moodlessa oleva TVT-ympäristö toimii ohjausryhmän koulutus- ja harjoittelualustana
Blogit: vastuussa niiden pitäjät eli tällä hetkellä opinto-ohjaaja, tvt-koordinattori sekä Cern-projektin vetäjä
Facebook: päävastuussa äidinkielen opettaja, myös muut opettajat voivat käyttää
inforuutu: päävastuu kanslialla, atk-tuki päivittää, kaikki voivat ilmoittaa
kotisivut: atk-tuki päivittää, kaikkien käytössä
wilma: atk-tuki, kanslia, opettajakunta

Hankkeen koordinattorina oli hyvin mielenkiintoista huomata, miten paljon tiedotamme koulun asioista sähköisesti. Kun olemme määritelleet vastuuhenkilöt, pitäisi tiedotuksenkin sujua. Ainakin näin teoriassa! 😉 Keskustelu siis jatkukoon hyvistä tavoista tiedottaa.