Opiskelijapalautetta verkossa tehtävistä kokeista

Näin jakson vaihtuessa on hyvä jälleen kerran kerätä palautetta kurssista. Kurssilla, jota käytän esimerkkinä, tehtiin paljon töitä Moodlessa. Kirjoitimme tekstejä, teimme sanakokeita ja jopa kuuntelukokeen verkossa. Linkitin myös kurssin aikana ajankohtaisia, aiheeseen sopivia linkkejä ja blogeja ympäristöön. Oppilaita oli luokkaopetuksessa Kemissä sekä iLinc-yhteyden avulla Pellossa, Kolarissa, Sallassa ja Torniossa. Kyseessä oli siis ranskan ensimmäinen kurssi lukiossa.

Kurssipalautetta:

 • ”Moodle oli hyvä, mutta oli liian tarkka merkeistä. Moodlesta oli hyvä kerrata tehtäviä ennen koetta.”
 • ”Moodle oli todella hyödyllinen, koska nykyään ollaan paljon koneella muutenkin. Nähdään seuraavalla jaksolla.”
 •  ”Mukavan monipuolista ja paritehtävät olivat kivoja ja hyödyllisiä. Sanat jäivät hyvin mieleen sanakokeiden avulla ja Moodlessa ne oli nopea tehdä. Alussa oli ongelmia merkkien kanssa. Samanlaisia tunteja jatkossakin :-).”
 • ”Pidin kurssin työskentelytavoista paljon. Moodle oli hyvä sanakokeissa yms. Hyvä opetus.”
 • ”Sanakokeet paperilla saattaa kannustaa oppimaan paremmin. Omaan makuuni liikaa paritehtäviä, mutta Moodle oli ihan kätevä. Kurssi oli hauska.”
 • ”Koko kurssi sujui paremmin kuin odotin ja ranska ei olekaan niin monimutkainen kieli kuin luulin” Työskentelytavat olivat hyvät. Moodlesta en kauheasti pidä, mutta toisaalta oli hyvä, että sanakokeet pystyi tekemään omassa rauhassa ja tarkistamaan, mitä on tullut läksyksi.”
 • ”Moodlen tehtävistä olisi ehkä ollut apua.”
 • ”Hyvä, että tentit oli Moodlessa niin ei mennyt aikaa niihin tunneilla ja sai harjoitella niin paljon kuin haluaa.”
 • ”Moodle auttoi paljon, mutta aikarajat olivat vähäisiä, että välillä ku oli tosi kiire ja ei ehtiny tehä niitä nii silti piti  kiireessä saada tehtyä. Muuten auttoi hyvin paljon.”
 • ”Moodlen hyöty on se, että saa tehdä testit silloin kun kerkeää ja haitta on se, että sinne käy vain yksi vastaus. Tentit olivat hyvää kertausta.”
 • ”Työtavat olivat etäopiskelulle sopivia ja hyviä, vaikka olikin välillä vaikeaa ja hieman epämiellyttävää puhua ihmisten kanssa joita ei näe, vaan ainoastaan kuulee :-/ Moodle toimi hyvin, ja oli hienoa että materiaalia oli siellä paljon. Myös Learnlinc toimi hyvin.”

On totta, että Moodle on tarkkana ainakin ranskan aksenttien kanssa, é, è, â jne., mutta kyllä se opettajakin niitä painottaa perinteisissä sanakokeissa pieninä pisterokotuksina. Kääntäen ajattelisin pikemminkin, että tenttien avulla opiskelija harjaantuu olemaan tarkkana näiden pienten asioiden kanssa. 😉 Keräsin sanakokeisiin keskeisimmät sanat ja ilmaukset ja se kyllä näkyi kurssin kokeessakin. Asiat olivat hyvin hallussa.

Painotan suullista kielitaitoa tunneilla ja siksi teemme paljon paritehtäviä erilaisissa kokoonpanoissa. Verkossa olevien testien ansiosta puheelle jäi enemmän aikaa ja yhden palautteen mukaan liikaakin. Seuraavassa jaksossa pääsemme työskentelemään siten, että kaikki ovat koneella, jolloin korostuu se, miten tärkeää on nähdä puhekumppani tai edes hänen kuvansa. Kehitettävää siis riittää. Toiveena olisikin videoyhteys edes vähän aikaa tunnista!

On selvää, etteivät kaikki pidä verkossa tehtävistä kokeista. Kaikki eivät pidä perinteisistä kokeista, joten sopivasti testaustapoja vaihtelemalla voi helposti tuoda kurssiin vaihtelua. Kaikkea ei mielestäni tarvitse testata, vaan minulle riittää tieto siitä, että näen opiskelijan harjoitelleen. Mielestäni on tärkeää saada harjoitella rauhassa ja yhtä lailla on tärkeää saada henkilökohtaista palautetta. Verkko antaa siis hienot mahdollisuudet silloin kun opiskelijalle tai opettajalle itselle parhaiten sopii. Aikarajoja tulee olla, jotta kurssin eri osa-alueet tulevat suoritettua. Olen joustanut niissäkin sopivassa määrin. Pääasia on, että opiskelija opiskelee ja saa iloa osaamisestaan. Se innostaa opettajaakin yhä vain kehittelemään sähköisiä ympäristöjään.

 

Mainokset

Lukiokoulutuksen haasteista

Kansanedustaja, Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajan, Sari Sarkomaan ajatuksia lukiokoulutuksen haasteista valtakunnallisilla lukiopäivillä marraskuussa 2011
Susannen muistiinpanoja luennolta 3.11.2011

– lukiokoulutusta kehitettävä omana koulutusmuotonaan, samoin yo-tutkintoa ja ammttitutkintoa
– lukioita ja ammattikouluja ei pidä yhdistää, eli yhteistutkintoa ei ole suunnitteilla (= yhteinen yo- ja ammattitutkinto)
– lukioiden ja yliopistojen yhteistyötä tulisi tiivistää
– koearvosanojen on oltava paremmin yhteismitallisia
– lukion tehtävänä on edelleen antaa akateemiset valmiudet

Lukion ops uudistetaan heti peruskoulun opsin jälkeen
– tavoitteena aikaisempaa syvällisemmät tietojen omaksuminen
– tvt:tä edistettävä kaikissa lukioissa, panostettava opettajien täydennyskoulutukseen
– tvt yo-kokeessa merkitsee kokeen laadintaa, kokeen tekoa ja sen arviointia

Kuntauudistus
Laadukas lukiokoulutus on turvattava. Samoin tulee koota lukiokoulutukselle yhteinen järjestäjäverkko.
– lukio halutaan turvata pienissä kunnissa. Kun lukio loppuu, eivät pätevät opettajat jää enää välttämättä edes yläasteelle opetustöihin.
– voidaan perustaa sivulukioita, on turvattava laadukas etäopetus
–  tuloksellisuusrahoitus myös lukioille. Kriteereinä opintojen keskeyttämisen vähentäminen, menestys opinnoissa. Laatukriteerit on laadittava huolella.
– opettajan työn houkuttelevuutta on lisättävä
– opettajille on turvattava lisäkoulutus. Työnantajalla on velvollisuus tarjota ja opettajan velvollisuus on kouluttautua.

Yksityöskohtaisemmat muistiinpanot löydät Moodlesta, Opettajainhuoneen ilmoitustaululta. 😉

Ohjausryhmän palaveri 24.10.2011

OHJAUSRYHMÄN PALAVERI 24.10.2011

1
Jatkamme yhteistyötä Tornion yhteislyseon lukion kanssa myös TVT-hankkeessa. Marko Kaarlela on ehdottanut yhteistyötä koulujemme kesken OPH:n hankkeessa yhteisten tavoitteiden osalta. Leena ja Margit osallistuvat Tornion hankkeen ohjausryhmän kokoukseen ma 7.11.

2
Leena on tilannnut uusia pöytäkoneita yhteensä 25. Näistä koneista sijoitetaan uuteen atk-luokkaan noin 20 ja loput koneet sijoitetaan työtiloihin 315, äidinkielen opettajien työtila, kielten työtilaan sekä tilaan 308. Susanne kysyy maahanmuuttajaopetuksen mahdollisuutta hankkia kannettava kone kielistudioon. Hankerahoista tulee varata varoja kahden uuden tykin hankkimiseen luokkiin. Uuteen atk-luokkaan tulee hankkia uusi tulostin sekä vanhaan atk-luokkaan tulee varata uusia näyttöjä. Alakerran sähkötyöt ovat valmistuneet, joten uuden atk-luokan käyttöönotto etenee.

3
Yt-koulutuksessa ti 1.11. klo 14.30-16.00 käsitellään Open Officen sekä wordin eroja ja samankaltaisuuksia. Lisäksi opettajat saavat aiheesta samanlaisen perehdytyksen, mitä oppilaille on jo pidettu 1. jakson aikana. Seija Oikarinen ja Leena Ylävaara huolehtivat koulutuksesta. Opettajille perustetaan oma oppimisympäristö Moodleen.

I jakson tapahtumia

I jakson tapahtumia
20.9.2011

Koko opettajakunta on kokoontunut ensimmäisen jakson aikana kaksi kertaa, jolloin olemme yhdessä tutustuneet ja kerranneet Moodlea. Ensimmäisellä kerralla 22.8. olimme jakaantuneet kahteen ryhmään. Moodlen edistyneet käyttäjät hioivat omia kurssiympäristöjään kun taas Moodlea vähemmän käyttäneet tutustuivat Moodlen tenttityökaluun. Kävimme ensimmäisellä kerralla läpi lyhyt vastaus-toiminnon. Jatkoimme tenttityökaluun tutustumista myös 5.9. jolloin käsittelimme ja harjoittelimme yhdessä essee-työkalua.

Ohjausryhmän suureksi iloksi koko opettajakunta on alkanut kysyä neuvoja ja vinkkejä Moodlen toimintoihin. Englannin opettajat suunnittelevat yhteistä sähköistä kertauspakettia ja monet yksittäiset opettajat hiovat ja parantelevat omia kurssiympäristöjään. Kyselemälllä oppii ja moni asia selviää. Näin siis jatkamme tästä eteenpäinkin!