Lukiokoulutuksen haasteista

Kansanedustaja, Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtajan, Sari Sarkomaan ajatuksia lukiokoulutuksen haasteista valtakunnallisilla lukiopäivillä marraskuussa 2011
Susannen muistiinpanoja luennolta 3.11.2011

– lukiokoulutusta kehitettävä omana koulutusmuotonaan, samoin yo-tutkintoa ja ammttitutkintoa
– lukioita ja ammattikouluja ei pidä yhdistää, eli yhteistutkintoa ei ole suunnitteilla (= yhteinen yo- ja ammattitutkinto)
– lukioiden ja yliopistojen yhteistyötä tulisi tiivistää
– koearvosanojen on oltava paremmin yhteismitallisia
– lukion tehtävänä on edelleen antaa akateemiset valmiudet

Lukion ops uudistetaan heti peruskoulun opsin jälkeen
– tavoitteena aikaisempaa syvällisemmät tietojen omaksuminen
– tvt:tä edistettävä kaikissa lukioissa, panostettava opettajien täydennyskoulutukseen
– tvt yo-kokeessa merkitsee kokeen laadintaa, kokeen tekoa ja sen arviointia

Kuntauudistus
Laadukas lukiokoulutus on turvattava. Samoin tulee koota lukiokoulutukselle yhteinen järjestäjäverkko.
– lukio halutaan turvata pienissä kunnissa. Kun lukio loppuu, eivät pätevät opettajat jää enää välttämättä edes yläasteelle opetustöihin.
– voidaan perustaa sivulukioita, on turvattava laadukas etäopetus
–  tuloksellisuusrahoitus myös lukioille. Kriteereinä opintojen keskeyttämisen vähentäminen, menestys opinnoissa. Laatukriteerit on laadittava huolella.
– opettajan työn houkuttelevuutta on lisättävä
– opettajille on turvattava lisäkoulutus. Työnantajalla on velvollisuus tarjota ja opettajan velvollisuus on kouluttautua.

Yksityöskohtaisemmat muistiinpanot löydät Moodlesta, Opettajainhuoneen ilmoitustaululta. 😉

Mainokset