Hankkeen alkukartoitusta – kyselyn tuloksia

Koonti opettajakunnalle tehdystä alkukyselystä
23.8.2011

Kaunis kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Oli suuri ilo saada lukea hienoja, syvällisiä pohdintojanne.

Miten onnistumme hankkeessa eli mitä se edellyttää meiltä aineryhmänä/yksilöinä?

Äidinkielen edustajien mukaan hankkeessa onnistuminen edellyttää meiltä kaikilta sitoutumista ja halua työskennellä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Heidän mielestään myös oppilaita tulee innostaa ja ohjata monipuoliseen tvt:tä hyödyntäviin oppimismenetelmiin. Ruotsinopettajista Anne korostaa aktiivisuutta ja yhteistyökykyä yksilöinä. Aineryhmätyöskentely vaatii hänen mielestään yhteistä suunnitteluaikaa ja hän kysyykin, mistä sitä oikein löytyy.

Historian ja yhteiskuntaopin edustajat lähtevät hankkeeseen mukaan avoimin mielin kun taas biologian, maantieteen ja psykologian edustajat korostavat ajan ja sitoutumisen merkitystä. Matemaatikot kokevat onnistuvansa hankkeessa hyvin, jopa erinomaisesti, koska he ovat jo tehneet tvt-työtä vuosikausia. He aikovat jatkaa työtä suunnitelmallisesti ja pyrkiä pitämään kurssiympäristöt yhteisinä. Heidän ryhmässään jokaisen toivotaan sitoutuvan tekemään yhteiseen ympäristöön vuorollaan jotain, aina kun kyseinen kurssi on menossa. Hanke edellyttääkin matemaatikkojen mukaan ennakkoluulotonta ja kokeilevaa asennetta.

Miten hanke voi hyödyntää omaa oppiainetta?

Annen mukaan hankkeen ja yhteistyön kautta saisimme kursseillemme lisämateriaalia jolloin yksin puurtaminen jäisi vähemmälle. Biologian, maantieteen ja psykologian opettajien mukaan oppimistulokset paranevat ja Moodle helpottaa esim. esseiden korjaamista. Äidinkielen edustajien mukaan hanke voi tarjota resurssia tvt-lähtöisen opetuksen kehittämiseen. Laitehankintojen myötä on kursseilla paremmat mahdollisuudet toteuttaa erilaisia tehtäviä, kun opiskelijoilla on enemmän koneita käytössään. Opettajien yhdessä hankkeen aikana koostettu materiaali toimii opettajien pankkina ja opiskelijat voidaan ohjata korvaamaan puuttuvia suorituksia sekä harjoittelemaan kurssien asioita itsenäisesti verkossa, kunhan materiaali saadaan ensin koottua.

Historian ja yhteiskuntaopin edustajat näkevät hyödyn siinä, kun he saavat materiaalin sähköiseen muotoon. Matemaatikkojen mukaan materiaalien sähköistäminen helpottaa niiden vaihtoa opettajien kesken sekä sen saatavuutta oppilaiden keskuudessa. Myös matemaatikot korostavat sitä, että oppilaita voidaan ohjata oppimateriaalin ulkopuolisten aihepiirien äärelle helposti ja tehokkaasti. Matemaatikkojen kurssiympäristöissä on tallessa aikaisemmat kurssisuunnitelmat, testejä ja monisteita. He aikovat alkaa myös kerätä materiaalia kurssiympäristöihin aiempaa systemaattisemmin.

Mitkä kurssit tulevat nyt työn alle kun ajatellaan 1. vuosikurssia?

ÄI1, RAB31-33, RUB1, BI1, GE1, PS1, YH 1, YH 2,  HI 7, HI 8, matematiikan kaikki 1. vuosikurssin kurssit jossain määrin.

Matemaatikot nostivat esille tässä yhteydessä sen, miten tärkeää on kerätä palautetta. Näin opettajat saisivat tietoa eri välineiden ja kokeilujen hyödystä ja toimivuudesta. Heidän mielestään palautteen keräämistapoja voisi kehitellä.

Millaista apua tarvitaan? Löytyykö aineryhmästä jo valmiiksi opastajaa?

Historian ja yhteiskuntaopin edustajat toivovat apua kurssien laittamisessa Moodleen. Biologian, maantieteen ja psykologian ryhmässä Oikarisen Seija auttaa tarvittaessa samoin kuin äidinkielen ryhmässä jo kokeneemmat auttavat tarvittaessa. Äidinkielen opettajat kaipaavat aikaa suunnitteluun ja materiaalin koostamiseen. Heidän mielestään aineryhmästä pitäisi resursoida opettaja ja/tai opettajia suunnittelutyöhön. Äidinkielen opettajille löytyy opastausta omasta aineryhmästä.

Matemaatikoilla lienee Moodlen käyttö olevan pääpiirteissään melko hyvin hallussa. Heiltä löytyy opastajia tarvittaessa omasta aineryhmästä ja he ovat valmiita kysymään tarvittaessa apua. Matemaatikot kokevat tarvitsevansa opastausta esim. erilaisten wiki-alustojen, google.docsin ja muiden, kaikille avoimien ohjelmien ja alustojen käyttöön.

Matemaatikot toivat esille sen, että matemaattisessa aineryhmässä YO-lautakunnan päätös sallia symboliset laskimet YO-kirjoituksissa vuoden 2012 alusta alkaen aiheuttaa suurta tarvetta saada koulutusta symbolisten laskinten ja niihin liittyvien tietokoneohjelmien ja mittauslaitteiden käyttöön. Symbolisten laskinten salliminen vaikuttaa myös opetusmenetelmiin jolloin ainakin pitkän matikan kursseille joudutaan tuottamaan paljon uutta materiaalia.

Milloin aineryhmä kokoontuu pohtimaan ja tekemään yhdessä?

Matemaatikot haluavat pohtia asioita aineryhmissä. Biologian, maantieteen ja psykologian edustajat ehdottavat maanantai-iltapäivää, ellei muuta yhteistä aikaa tunnu löytyvän. Äidinkielen edustajat sopivat pian jatkosta kun taas historian ja yhteiskuntaopin edustajat ovat jo pohtineet asiaa.

Millaisia porkkanoita kaivataan ja tarvitaan?

Historian ja yhteiskuntaopin edustajat kaipaavat korvausta työstä sekä ymmärryksen kasvattamista tietotekniikkaa kohtaan. He peräänkuuluttavat työn helpottumista ja monipuolistumista. Biologian, maantieteen ja psykologian edustajat kaipaavat aikaa ja rahaa eli ylimääräiselle työlle pitäisi heidän mielestään varata aikaa, jolloin siitä pitäisi saada myös korvaus. Anne toivoo myös joitain kannustimia, koska materiaalin teko ja muokkaaminen on työlästä ja se vie aikaa. Äidinkielen opettajien mukaan porkkanana voisi toimia suunnittelutyön resursointi eli työtunnit, joista maksetaan erilliskorvaus.

Matemaatikkojen mielestä tarvitaan yhteistä aikaa myös kouluajalle. He ehdottavat koeviikon koeaikojen hyödyntämistä siten, että ainakin muutaman opettajan ryhmä tekisi jokaisena koepäivänä hanketyötä. Jotta hanketyön teko onnistuisi, he jakaisivat oppilaansa muihin ryhmiin kokeen ajaksi. Tarja lopettaa koonnin kannustavasti kirjoittaen ”hanke on niin kiinnostava, ettei yhteisen ajan lisäksi kummempia porkkanoita tarvita. Rakkaudesta didaktiikkaan.”

Toivon koonnin herättävän keskustelua kollegoiden kesken.

Mainokset
This entry was posted in tvt and tagged , by Susanne Nyman. Bookmark the permalink.

About Susanne Nyman

Ruotsin ja ranskan kielen opettaja Meri-Lapista. Opiskelijoita yläkoulusta ja lukiosta ammattikorkeaan, luokassa sekä etänä ympäri Suomea. Toivottavasti tulevaisuudessa sähköisen materiaalin tehokäyttäjä. Tällä hetkellä tutustun someiluun ja etsin toimivia ratkaisuja kieltenopiskeluun.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s